Memorial Moments

Gedenkconcert

zaterdag 25 mei 2024 's avonds

  “Memorial Moments” is een gedenkconcert waarbij  “herdenken door ontmoeten, bemoediging en troost” centraal staan. 

Tijdens het concert worden de namen voorgelezen van diegenen die we deze avond in het bijzonder willen gedenken. Er wordt een kaarsje aangestoken in een avond waarin het licht en de warmte, de liefde voor elkaar, weer zo voelbaar is.

De avond zal omlijst worden met live muziek, passend bij het moment.

Memorial Moments, een bijeenkomst die door de meeste genodigden als warm en persoonlijk wordt ervaren, waar men verbinding voelt en herkenning vindt.

Gedenkboom

Voorafgaande aan het concert bent u in de gelegenheid om een vlinder een plaats te geven in de Gedenkboom. Een vlinder met daarop een persoonlijke tekst, een foto of een tekening. Deze vlinders worden u na opgave voor het concert toegezonden zodat u daar in alle rust invulling aan kunt geven. Na het concert wordt de boom, met de vlinders, in de hal van het crematorium HaskerPoort geplaatst, waar deze zal blijven staan tot het volgende Gedenkconcert. Uiteraard kunt u ook de vlinders na het concert weer mee naar huis nemen.

Muzikale omlijsting

Gesproken woord en muziek worden tijdens het concert met elkaar afgewisseld, om zo rustmomenten te creëren met ruimte voor uw eigen herinneringen. De muzikale invulling is elk jaar weer anders maar zal altijd passend bij het moment zijn en ruimte geven voor uw eigen gedachten en gevoelens.

In 2024 wordt de muzikale omlijsting verzorgd door Douwe & Grytsje.

Douwe & Grytsje

Meld u nu aan voor Memorial Moments

Door onderstaande gegevens in te vullen kunt u zich aanmelden voor Memorial Moments op zaterdagavond 25 mei 2024 in crematorium HaskerPoort.
U ontvangt na aanmelding een bevestiging in de mail.
Aanmelden graag voor 22 mei a.s.

Respectvolle voordracht

Tijdens het concert zullen er woorden ter bemoediging en troost worden uitgesproken. Zorgvuldig gekozen woorden die u het gevoel geven dat u er niet alleen voor staat. De namen van de dierbaren zullen worden voorgelezen en er zal voor iedere overledene een kaarsje worden aangestoken. Het brengt diegene die zo gemist wordt weer heel dichtbij.

Na afloop van het concert is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, om terug te kijken op het concert of om in gesprek te gaan met elkaar, om herkenning te vinden maar vooral ook begrip. Want iedereen heeft een verlies geleden, ieder aangestoken kaarsje heeft zijn eigen verhaal, en dat brengt ons dichter bij elkaar.

Bedankt voor uw aanmelding. U krijgt een mail ter bevestiging en ontvangt binnenkort de vlinders met de post.